Máy đo từ trường HIOKI FT3470-52

Còn hàng

SKU: FT3470-52 Hãng: Hioki
0
Đặc điểm nổi bật
  • Phù hợp với các hướng dẫn của ICNIRP năm 2010 cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan để kiểm tra đánh giá.
  • Tương thích với IEC 62.110 / IEEE 644 cũng như IEC 62233.
  • Đi kèm với 3 cm2 Sensor dùng để phân tích phân bố từ trường, và 100 cm2 Sensor dùng với IEC / EN 62.233 tiêu chuẩn phân tích
  • Đơn vị hiển thị người dùng lựa chọn (T, A / m, và G)
  • Hoạt động đơn giản để đo lường dễ dàng • Đi kèm với phần mềm đầu ra ứng dụng PC
  • Mức giá cao giá trị RMS, hoặc đầu ra dạng sóng 3 trục cho từ trường
Zalo