Máy mài góc 180mm Bosch GWS 2200-180

Giá: 2.658.000
2.658.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Vành chắn

– Tán kẹp

– Chìa vặn

– Hộp giấy

– Tay cầm

Đặc điểm nổi bật
  • Dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp Bosch
  • Tốc độ cắt bỏ vật liệu cao
  • Sự cố thấp
  • Tuổi thọ chổi than cao hơn
  • Độ mỏi người dùng thấp
Máy mài góc 180mm Bosch GWS 2200-180
Giá: 2.658.000
2.658.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Vành chắn

– Tán kẹp

– Chìa vặn

– Hộp giấy

– Tay cầm

Đặc điểm nổi bật
  • Dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp Bosch
  • Tốc độ cắt bỏ vật liệu cao
  • Sự cố thấp
  • Tuổi thọ chổi than cao hơn
  • Độ mỏi người dùng thấp
Số lượng: