Máy mài góc 180mm Bosch GWS 2000-180

Giá: 1.928.000
1.928.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Hiệu suất đáp ứng độ tin cậy, và ngân sách của bạn.

– Chi phí sở hữu thấp

– Tuổi thọ các bộ phận quan trọng dài hơn

– Giảm thời gian chết của dụng cụ

– Có sẵn các phụ tùng thay thế

Đặc điểm nổi bật
  • Hiệu suất đáp ứng độ tin cậy, và ngân sách của bạn.
  • Chi phí sở hữu thấp
  • Tuổi thọ các bộ phận quan trọng dài hơn
  • Giảm thời gian chết của dụng cụ
  • Có sẵn các phụ tùng thay thế
Máy mài góc 180mm Bosch GWS 2000-180
Giá: 1.928.000
1.928.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Hiệu suất đáp ứng độ tin cậy, và ngân sách của bạn.

– Chi phí sở hữu thấp

– Tuổi thọ các bộ phận quan trọng dài hơn

– Giảm thời gian chết của dụng cụ

– Có sẵn các phụ tùng thay thế

Đặc điểm nổi bật
  • Hiệu suất đáp ứng độ tin cậy, và ngân sách của bạn.
  • Chi phí sở hữu thấp
  • Tuổi thọ các bộ phận quan trọng dài hơn
  • Giảm thời gian chết của dụng cụ
  • Có sẵn các phụ tùng thay thế
Số lượng: