Máy đo từ trường HIOKI FT3470-51

Hết hàng

SKU: FT3470-51 Hãng: Hioki
0
Đặc điểm nổi bật
  • Phù hợp với các hướng dẫn của ICNIRP năm 2010 cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan để kiểm tra đánh giá
  • Tương thích với IEC 62.110 / IEEE 644 và IEC 62233.
  • Đi kèm với 100 cm2 cảm biến cần thiết cho IEC / EN 62.233 tiêu chuẩn phân tích
  • Đơn vị hiển thị người dùng lựa chọn (T, A / m, và G)
  • Khả năng hoạt động trực quan cho phép đo dễ dàng
  • Đi kèm với phần mềm ứng dụng máy tính
Zalo