Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV

SKU: FLUKE_77_IV Hãng: Fluke
Giá: 9.033.000
9.033.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Đồng hồ đo
– Pin 9V
– Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng Fluke 77IV

Đặc điểm nổi bật
 • Đo điện áp DC :
  + Tầm đo : 6.000V – 1000V
  + Độ chính xác : +/- (0.3 % + 1)
  + Độ chia : 0.1 mV
 • Đo điện áp AC :
  + Tầm đo : 600.0 mV-1000V
  + Độ chính xác : +/- (2.0 % + 2)
  + Độ chia : 1.0 mV
 • Đo dòng AC :
  + Tầm đo : 60.00 mA – 10A
  + Độ chính xác : 2.5 % + 2
  + Độ chia : 0.01mA
Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV
Giá: 9.033.000
9.033.000
Sản phẩm được mua bao gồm

– Đồng hồ đo
– Pin 9V
– Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng Fluke 77IV

Đặc điểm nổi bật
 • Đo điện áp DC :
  + Tầm đo : 6.000V – 1000V
  + Độ chính xác : +/- (0.3 % + 1)
  + Độ chia : 0.1 mV
 • Đo điện áp AC :
  + Tầm đo : 600.0 mV-1000V
  + Độ chính xác : +/- (2.0 % + 2)
  + Độ chia : 1.0 mV
 • Đo dòng AC :
  + Tầm đo : 60.00 mA – 10A
  + Độ chính xác : 2.5 % + 2
  + Độ chia : 0.01mA
Số lượng:
Zalo