Bộ dụng cụ sửa chửa ô tô 56 chi tiết Sata 09509

SKU: 09509 Hãng: Sata
Giá: 2.139.000 2.458.500 -13%
2.139.000
Sản phẩm được mua bao gồm
 • 15 Đầu tuýp lục giác 3/8″: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm.
 • 01 Nối tuýp 1/4″ x 25L | 03 Mũi vít dẹp: 4 ; 5 ; 6.5mm
 • 02 Mũi vít bake: #1, #3 | 04 Mũi vít lục giác: 3, 4, 5, 6mm
 • 06 Mũi vít hoa thị: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 • 02 Đầu tuýp Buji 3/8″: 16, 21mm
 • 02 Tua vít đóng: 6 x 100mm, #2 x 100mm
 • 01 Cán vít tuýp 1/4″ | 01 Đầu chuyển 1/4″
 • 01 Cần siết đảo chiểu/8″ | 02 Cần nối 3/8″: 3″ ; 10″
 • 01 Đầu lắc léo 3/8″ | 01 Đầu chuyển đổi 3 chiều 1/2″
 • 11 Cờ lê vòng miệng: 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22mm
 • 01 Kìm nhọn 6″ | 01 Kìm 2 lỗ 8″
Sata 09509 0
Bộ dụng cụ sửa chửa ô tô 56 chi tiết Sata 09509
Giá: 2.139.000 2.458.500 -13%
2.139.000
Sản phẩm được mua bao gồm
 • 15 Đầu tuýp lục giác 3/8″: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm.
 • 01 Nối tuýp 1/4″ x 25L | 03 Mũi vít dẹp: 4 ; 5 ; 6.5mm
 • 02 Mũi vít bake: #1, #3 | 04 Mũi vít lục giác: 3, 4, 5, 6mm
 • 06 Mũi vít hoa thị: T10, T15, T20, T25, T30, T40
 • 02 Đầu tuýp Buji 3/8″: 16, 21mm
 • 02 Tua vít đóng: 6 x 100mm, #2 x 100mm
 • 01 Cán vít tuýp 1/4″ | 01 Đầu chuyển 1/4″
 • 01 Cần siết đảo chiểu/8″ | 02 Cần nối 3/8″: 3″ ; 10″
 • 01 Đầu lắc léo 3/8″ | 01 Đầu chuyển đổi 3 chiều 1/2″
 • 11 Cờ lê vòng miệng: 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22mm
 • 01 Kìm nhọn 6″ | 01 Kìm 2 lỗ 8″
Số lượng:
Zalo