Giỏ hàng

Máy vặn vít - siết bu lông

Máy siết bu lông 12.7mm Makita 6905B
-11%
8,504,000₫ 9,554,000₫
Máy siết bu lông 12.7mm Makita 6905H
-8%
6,502,000₫ 7,067,000₫
Máy siết bu lông 12.7mm Makita TW0200
-8%
5,163,000₫ 5,611,000₫
Máy siết bu lông 12.7mm Makita TW0350
-8%
6,167,000₫ 6,703,000₫
Máy siết bu lông 19mm Makita 6906
-7%
10,987,000₫ 11,813,000₫
Máy siết bu lông 25.4mm Makita TW1000
-7%
15,673,000₫ 16,852,000₫
Máy siết bu lông DCA APB12
-11%
915,000₫ 1,027,000₫
Máy siết bu lông DCA APB16
-8%
1,006,000₫ 1,093,000₫
Máy siết bu lông DCA APB20C
-8%
1,219,000₫ 1,325,000₫
Máy siết bu lông DCA APB22C
-8%
1,656,000₫ 1,800,000₫
Máy siết bu lông DCA APB30
-8%
2,760,000₫ 2,999,000₫
Máy siết cắt bu lông DCA APB24E
-8%
4,462,000₫ 4,850,000₫
Máy siết cắt bu lông Makita 6922NB
-7%
36,230,000₫ 38,956,000₫
Máy siết cắt bu lông Makita 6924N
-7%
50,053,000₫ 53,820,000₫
Máy siết vít/tol điện DCA APL6
-11%
Máy siết vít/tol điện DCA APL8
-11%
Máy vặn vít Makita TD0100
-9%
1,459,000₫ 1,603,000₫
Facebook Top